Bruk kommunens hjemmeside for informasjon om Coronaviruset

Sist oppdatert 11. mars 2020 09:24

Vi råder dere nå til først og fremst følge med på Karmøy kommunes hjemmeside for å være oppdatert på informasjon om Coronaviruset.  Skulle det bli nødvendig å iverksette spesielle tiltak på Kopervik skole vil vi varsle via Visma appen og på vår hjemmeside.

Det blir ikke gjennomført fellessamlinger på skolen inntil videre.  Skoledriften går forøvrig som normalt.

Ha en fortsatt fin uke.

Mvh rektor André