Tips til smittereduserende tiltak i forbindelse med Coronavirus.

Sist oppdatert 13. mars 2020 17:28

Oppvekst og kultursjef og skolesjef har sendt ut “Rundskriv til Foreldre” med råd for å forebygge smitte blant elevene i fritiden.