Informasjon fra helsesykepleier

Helsesykepleier har den siste tiden hatt arbeidsoppgaver knyttet til Corona arbeidet i kommunen. Skolehelsetjenesten starter nå sånn smått opp igjen med noe tilstedeværelse på skolen hver uke. Vi er her både for elever som er på skolen og de som har hjemmeskole. Ta kontakt på telefon eller mail dersom dere ønsker samtale med helsesykepleier. Det forventes en ny smittebølge i mai, og da må helsesykepleier ta opp igjen smittevernarbeidet. Vi vil svare på telefon og mail, men på grunn av den uforutsigbare situasjonen vi er i kan det ta tid før en får tilbakemelding. Håper på forståelse for det.
Helsesykepleier Anne Katrine Bachmann skal begynne å jobbe med ungdom fra høsten, bla. Stangeland ungdomsskole. Ny helsesykepleier på Kopervik skolen er Anne R. Torsheim. Det blir en overlapping de neste ukene der en kan ta kontakt med begge helsesykepleierne.
Kontaktinformasjon
Anne Katrine Bachmann; tlf 903 64 028, akb02@karmøy.kommune.no
Anne R. Torsheim; ato05@karmoy.kommune.no