Hva betyr litt snue, og “gult nivå” i smitteverntiltak?

Vi sier litt om snuen først.  Elever fra 10 år og yngre skal ikke holdes hjemme om de har litt snue.  send dem på skolen.  Har de hoste eller andre tilleggssymptomer, hold dem hjemme.  Det er for tiden lite smitte i vårt distrikt, men vi kjenner til tilfeller av vanlig kraftig forkjølelse og besøk av lus.

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.  På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

Vi er nå på gult nivå i trafikklysmodellen.  På Kopervik skole innebærer det blant annet:

 • 1.-4.trinn stiller opp utenfor
 • 5.-7. trinn organiserer egne løsninger med tanke på å unngå trengsel
 • Hvert trinn er delt inn i to “kohorter”.  Det skal være to meter avstand mellom kohortene i våre storklasserom
 • Kroppsøving som normalt.  Mest mulig ute, ingen dusjing.
 • Vi holder god håndhygiene.  Hender vaskes og pulter og stoler vaskes hyppigere.
 • Mat og helse går nesten som normalt, men vi holder to meter avstand mellom elever fra forskjellige kohorter.
 • Vi gjennomfører ikke fellessamlinger eller samlinger over tid med hele personalet.
 • Svømmingen går som normalt.
 • Trivselslederordning og fadderordning utsettes
 • Leiskole er utsatt til våren 2021
 • Schoolympics utsettes til våren 2021
 • Elevene og kohortene er fordelt annerledes i friminuttene.  De får tildelt spesielle områder for lek.  Rullerer på dette.
 • SFO deler elevene etter trinn.  Mest mulig ute.

Vår erfaring fra i vår, da noen svært få av våre elevene hadde med seg smitte, var at det ikke ble spredning hos oss.  Samarbeidet med smittevernteamet var godt.  Nærkontakter ble oppsporet og det ble iverksatt karantene for personer som potensielt hadde hatt nærkontakt med smittede.  De første to tre ukene av skoleåret blir spennende i den forstand at det kan være en del som har vært ute å reist.  Kan de/dere ha vært utsatt for smitte?  Merker dere symptomer på luftveissykdommer så skal eleven holdes hjemme til eleven har vært symptomfri ett døgn.