Skolestarten har gått fint

De to første skoleukene er unnagjort.  36 uker gjenstår.  For en fin start vi opplever å ha dette skoleåret.  Det arbeides godt på alle trinn og humøret ser ut til å være godt på elevene.  De som vi har snakket med denne fredagen har vært veldig fornøyde med starten av skoleåret.  Dette oppleves som den beste skolestarten vi har hatt så lenge undertegnede har arbeidet her.  Utfordringer og problemer dukker naturligvis opp daglig.  Det er en del av skoledagene og livet.  Vi har på slutten av denne uka blitt gjort kjent med at noen elever gir uttrykk for at de opplever at de ikke har det trygt og godt på skolen.Det er  Når vi får mistanke eller kjennskap til noe slikt ønsker vi å handle raskt og klokt.   Det gjør vi best i godt samarbeid med dere foreldre.   Se mer om dette i annen artikkel på hjemmesiden.