Hjertesone. “Kick off” 1.oktober

Onsdag 30.september fikk alle elevene med seg ranselpost om “hjertesone”.  Hjertesoneprosjektet er ment for å motivere foreldre og elever til å ferdes mindre med bil rundt skolens område og mer til fots eller med sykkel.  Elevene oppfordres til å gå eller sykle til skolen der det er forsvarlig.  Hjertesonen starter for mange hjemme.  Det er det beste stedet å slippe elevene “av”, så kan de gå eller sykle til skolen derfra.  På Kopervik skole er det av og påstigningssone ved bussholdeplassen.  Noen av foreldra har begynt å slippe elevene av i området ved Comfort og Byggmax for å redusere antallet biler rundt skolen.  Det er noe FAU anbefaler også.  Det har vært en del litt skumle episoder med biler som har sluppet av elever oppi Nordahlsvegen.  1.oktober vil noen av våre elevrådsrepresentanter stå der med gule vester og følge med.  Vi ønsker ikke kjøring inn mellom skolen og Espira barnehage.  Det er tillatt, men det øker risikoen for påkjørsel av barn.

1.oktober fra 11.00-11.30 streames det på denne lenken, en tv-sending om hjertesoneprosjektet.  Der vil det være innslag for vår og flere andre skoler.