Politiet

Politiet var på besøk onsdag morgen. De skulle se etter at elevene våre var godt sikret i bil. De sier det er veldig mye trafikk til skolen om morgenen. Det er lurt om barna som blir kjørt bruker refleks også sier de. Ellers minner de om at ransler bør ligge på gulvet i bilen under transport. Ellers var det noen få som fortsatt kjører inn langs skolen på nordsiden. Det er et ønske fra Fau og skolen at det ikke slippes elever av langs vegen inn mot skolen. Det har med de andre sine barn sin sikkerhet å gjøre.