Nytt bibliotek

Vi hadde åpningsfest i anledning vårt nye bibliotek på mandag 15.februar.. Karmøy folkebibliotek og skolesjefen har igangsatt et pilotprosjekt og vi har vært så heldige å få delta der. Det har blitt nyoppusset bibliotek og mange nye bøker. I margen til høyre finner du et pdf-dokument. Her er prosjektet beskrevet og bilder finner du også.