Trafikkontroll

Politiet gjennomførte onsdag 17.februar en ny trafikkontroll ved Kopervik skole. De skryter av at dere foreldre sikrer barna godt i bilene. Samtidig gir politiet uttrykk for at de aldri har sett så mye trafikk og kjøring av barn til skolen slik som hos oss. Rektor vil med dette anbefale dere til å la barna gå eller sykle til skolen. Tenk om vi allerede fra mandag av kan se en merkbar endring. Færre biler reduserer sannsynligheten for at noen av elevene våre kommer alvorlig til skade. Det som også er viktig er at det å gå eller sykle til skolen fremmer både helsen til elevene og bidrar til “karakterbygging”. De vil bli sterkere psykisk om de har måtte tåle litt regn og vind og småtrette bein. Vi ber dere også om å la være å kjøre inn langs skolen. Det er tillatt, men det frarådes. Ikke gjør slik som rektor har gjort med sin bil her på bildet.

På fredag tar vi i mot gjester fra teknisk etat. De vil se på utbedringer rundt skolen og har kanskje noen smågode nyheter med seg.