Skolerute neste år

Skolerute for 2021-2022 finner du i margen til høyre. Du finner også start og sluttidene på skoledagen for elevene våre.