Skolerute 2019-2020

Sist oppdatert 27. oktober 2019 22:42

Skolerute inneværende skoleår 2018-2019

Samarbeidsutvalget plasserer 1 fridag denne våren (sfo åpen).  Elevene kommer til å arbeide inn avspasering på to kveldarrangement. (Schoolympics i vår og en lesekveld torsdag 20.februar). 

Måned Tekst Elevdager
August Oppstart mandag 19. 10
September Elevfri mandag 23.  Planleggingsdag. 20
Oktober Høstferie 7.-11. (uke 41 – det pleier å være denne hver høst) 18
November Elevfri fredag 15.  Planleggingsdag. 20
Desember Siste skoledag er torsdag 19.12. (kl 14.00) 14
Januar Oppstart torsdag 2.

Elevfri mandag 27.

21
Februar Vinterferie 24-28 (uke 9) 15
Mars 22
April Påskeferie 6.13.  Oppstart tirsdag 14. 16
Mai Fridager fredag 1.mai, torsdag 21.mai, fredag 22.mai. 18
Juni Fridag 1.juni

Siste skoledag er tirsdag 23.juni

16
Sum skoledager Hver skoledag er viktig. 190