SFO

Skolefritidsordningen på Kopervik skole er et kjempeflott tilbud til elever fra 1.-4.trinn.  Vi har et dyktig, dedikert og hjertevarmt personale på plass til å trygge og ta vare på elevene der.

Frist for å søke plass i SFO for neste skoleår er 15. februar.
De elevene som nå er i SFO, men som ikke ønsker plass kommende skoleår, MÅ SI OPP plassen senest 31.mai. 2 måneders oppsigelsestid gjelder.

Karmøy kommune har vedtatt nye vedtekter for SFO.  Disse trådde i kraft fra 1.august 2022.  Du finner dem under “Mer informasjon” til  høyre/nedenfor.

For å søke om plass, endring eller oppsigelse av SFO-plass, må du logge inn på Visma Flyt skole i nettleser. Du kan ikke bruke appen til dette.
Ved ønske om plass eller økt opphold midt i skoleåret, vil barnet settes på venteliste hvis vi ikke har ledig plass i SFO.
Ved ønske om oppsigelse eller redusert opphold gjelder to måneders oppsigelsestid, regnet fra utgangen av innværende måned.

Les mer om SFO i Karmøy kommune på kommunens hjemmeside.